บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - บริการพัฒนาเว็บไซต์ (Website) และ ออกแบบเว็บไซต์ (web design)
 
Restricted access for :  Employees  |  Customers
Frontware International Frontware International Frontware International
 
 
Frontware line Frontware line
 
 

พัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ (Website and Web design)

   
 

บริการพัฒนาเว็บไซต์ (Website) และ ออกแบบเว็บไซต์ (web design) อย่างมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรของท่านได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ รวมถึงความน่าเชื่อถือให้แก่กลุ่มลูกค้า ขยายผลสำเร็จของธุรกิจขององค์กร

 
 

เครื่องมือในการพัฒนา

  Visual Basic, Visual C++, Python, Microsoft SQL Server 2008, Mysql, PostgreSQL, Active Server Page (ASP), all .NET Environments : C#, ASP.NET, VB.NET, Web Technologies: Web 2.0, Ajax, Javascript, XML, PHP/MYSQL, Google Maps, QR Code ...etc
 
Visual Studio, vb.net, Ajax, C#, Web 2.0, asp.net, Python, XML, PHP, Mysql, PostgreSQL, Google Maps, software company, software development, software outsourcing
 
 

ลักษณะการออกแบบเว็บไซต์ (Website and Web Design)

br

บริการพัฒนาเว็บไซต์ และการออกแบบเว็บไซต์ที่เราให้บริการ จะพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กรของท่านให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านความสวยงาม การใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจ ความรวดเร็วในการประมวลและการเข้าถึงข้อมูล การใช้งานที่ง่ายและสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชม และที่สำคัญคือความพึงพอใจของท่านเป็นหลักลักษณะการออกแบบเว็บไซต์ที่ทางเราให้บริการ จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้


1. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Cooperate Website for business SME)

เว็บไซต์ลักษณะนี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลขององค์กร สินค้าและบริการ ประวัติผลงาน และ ช่องทางในการติดต่อ โดยการออกแบบจะเน้นความสวยงาม และอัตลักษณ์ของแต่ละประเภทธุรกิจ ความรวดเร็วในการประมวลผล และที่สำคัญก็คือการนำเสนอเมนูการใช้งานต่างๆ ที่สะดวก โดยที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องอยู่ภายใต้ความถึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เมนูหลักสำหรับเว็บไซต์ลักษณะนี้คือ
 
Corporate website for business SME
 
 
2. เว็บแอพลิเคชั่น และเว็บไซต์ขนาดใหญ่ (Web Application and Large Website)

เป็นการพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ลักษณะนี้จะรวมงานในด้าน web design และงานที่เกี่ยวข้องกับ database โดยขั้นตอนการพัฒนาเป็นดังต่อไปนี้

- การวิเคราะห์และสรุปความต้องการ (System survey & analysis)
- การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Proper technology selection)
- การวางแผนและออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User interface)
- งานออกแบบฐานข้อมูล (Database design)
- งานพัฒนาโปรแกรม (Application development)
- งานติดตั้งและฝึกอบรม (Implement and training)
 
 
 
3. Content Management System (CMS)

เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ โดยเจ้าของเว็บไซต์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล อัพเดทข่าวสารต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ CMS กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่เหมาะสำหรับเว็บไซต์ CMS คือ

- Corporate websites or portals
- Online commerce
- Small business websites
- Non-profit and organizational websites
- Government applications
- Corporate intranets and extranets
- School and church websites
- Personal or family homepages
- Community-based portals
- Magazines and newspapers

รวมไปถึงเว็บไซต์ที่ต้องการการอัพเดทข่าวสารและข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา CMS ที่เราให้บริการคือ dotnetnuke และ Joomla
 

Frontware is a Dot Net Nuke Master       Joomla CMS Frontware

 
 
   
   
   
   
Frontware line Frontware line Frontware line
Frontware line   Frontware line